logo Brakeless

8. Забранени за транспортиране предмети и вещества

8.1 Запалителни, взривни, оръжия или други опасни предмети и вещества;
8.2 Упойващи, наркотични, отровни и психотропни вещества;
8.3 Движими паметници на културата, за които няма издаден сертификат или разрешение;
8.4 Религиозни материали на нерегистрирани или забранени в страната организации и секти;
8.5 В пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на банкноти, монети, чекове за пътуване, парични знаци, злато, платина, сребро, скъпоценни камъни и други ценни предмети.
8.6 Вещества и предмети ,които поради своята опаковка или естество представляват опасност за здравето и живота на куриера;

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения