logo Brakeless

6. Задължения на Потребителите

6.1 Потребителите е длъжен да подготви пратката за доставка;
6.2 Да предостави максимално точна информация за неговот местоположение и за това на получатела;
6.3 Да заплати пратката при извършване на желаната услуга;
6.4 Да изисква пратката да бъде опаковка за транспортиране и в подходящ вид, които не застрашават нейното съдаржание;
6.5 Да не приема пратки съдържащи забранени за превоз материали или вещества, както и пратки които са неотговарящи на изискванията изброени в Общи условия;

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения