logo Brakeless

5. Права на Потребителите

5.1 Потребителите имат право да получава пълна информация предлаганите услуги;
5.2 Да получават услугата такава каквато е в общитете условия;
5.3 Да ползват услугата за абонаментен договор
5.4 Да не заплащат услугата при неизпулнение на срока на доставката.

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения