logo Brakeless

4. Цени и начини на плащане

4.1 Цените за извършване на куриерска услуга са определени от Оператора в ценова листа.
4.2 Ценовата листа е налична в сайта на БЕЗ СПИРАЧКИ, а при поискване може да Ви я предостави на електронен или хартиен носител.
4.3 Цените за извършване на куриерски услуги се заплащат от Потребителите.
4.4 При промяна в ценовата си тарифа, Ние ще Ви уведомим в 30-дневно писмено предизвестие. Ще публикуваме новата си ценова тарифа в сайта си и ще уведомим Комисията за регулиране на съобщенията в 15 дневен срок преди влизането на новата ценова тарифа.
4.5 Подателя компенсира или заплаща Оператора за всички такси по услугата за обслужване на пратката.
4.6 Заплащането се извършва в по банков път или в брой. Може да бъде заплатена от подател при приемане на пратката, ако е за негова сметка или при получаване на пратката, ако е за сметка на получателя.
4.7 Извършваните градски куриерски услуги могат да бъдат заплащани от потребителите и в срокове, определени от сключените индивидуални договори.

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения