logo Brakeless

3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги

3.1 Операторът предоставя следните услуги: Градски Куриери - Услуги в рамките на 45 минути, 90 минути и до края на деня.
3.2 Заявки за доставки се приемат в между 9:00 часа и 18:00 часа всеки работен ден.
3.3 Важно е пратката да бъде готова при подаване на заявката. 10 минути е максималното време което курира може да изчака. След изтичането им необходимо да направите отново заявка.
3.4 Специфични и абонаментни условия се договарят на телефон 0895 411 827 или по е-майл.

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения