logo Brakeless

1. Условия за достъп. Kачество и ефективност на услугата. Сключване и изпълнение на договор.

1.1 За сключен се счита договорът в които са се подписали потребителя и куриера върху товарителница.
1.2 Всички потребители имат равноправен достъп до куриерските ни услуги.
1.3 Договорът за куриерска услуга се счита за изпълнен след подписаването на получателя върху определеното за него поле на куриерската товарителницата.
1.4 Данните и информацията по куриерската товарителница на БЕЗ СПИРАЧКИ се обявяват от подателя (телефони за връзка с получателя са задължителни). След като постави подписа си върху куриерската товарителницата подателя потвърждава верността на въведените данни, включително съдържанието на пратката и начина за плащане.
1.5 За посочване на неверни данни потребителя носи отговорност по член 89 от ЗПУ.
1.6 В случай че получателя отказва да заплати и получи пратката, оператора уведомява подателя. При пренасочване на куриерската пратката към нов адрес поради зададен грешен преди това , пратката се доставя с нова куриерска товарителница като старата се заплаща. Сумата по новата товарителница се заплаща от страната, пожелала промяната. Разпорежданията за пренасочване се правят от подателя или получателя.
1.7 Сроковете за доставка на куриерски пратки и пакети се определят в зависимост от дестинацията и времето за изпълнение. Подробен списък с услуги които предлагаме може да открите на Интернет страницата ни.

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения