logo Brakeless

Информация

Нашата фирма предлага доставки за София (с предимство е центъра на София) на велосипеди.

карта на софия- куриерски услуги

Работно време.

Работното ни време е от 09:00 до 19:00 часа, като поръчки се примат до 16:00ч. Изключение прави Експресната доставка, която е до 18:00ч.
Работиме в събота и неделя.

Начин на разплащане.

Заплащането се извършва в брой или по банков път при приемане или предаване на пратката. Куриерските услуги могат да бъдат заплащани и в срок, определен в сключените индивидуални договори. Цените, посочени в индивидуален договор, не могат да бъдат по-високи от цените за извършване на услугите, посочени в нашата ценовата листа.

Размери и тегло на пратката.

Пратката Ви не трябва да надвишава 5 кг. и да бъде прекалено голяма на размери. При приемане на поръчката се преценяват големината и безопасното транспортиране на пратката.

Общи условия на БЕЗ СПИРАЧКИ

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения